ТЕМА С ПРОДЪЛЖЕНИЕ: ВСИЧКИ ВОДОИЗТОЧНИЦИ В ОБЩИНА ТРЯВНА СА ГОДНИ ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВИ НУЖДИ

юни 30, 2023
Автор: Юлияна Цанева

image

ОТКЛОНЕНИЯ В ПОКАЗАТЕЛИТЕ БЯХА ОТКРИТИ В ШЕСТ ОТ ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА. МЕСТНАТА ВЛАСТ ВЕДНАГА ПРЕДПРИЕ НЕОБХОДИМИТЕ МЕРКИ ЗА ПРИВЕЖДАНЕТО ИМ С УСТАНОВЕНИТЕ НОРМИ ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВИ НУЖДИ 

Всички водоизточници на територията на Община Трявна, които бяха с отклонения в показателите за качество на водата, вече са годни за питейно-битови нужди. Това се посочва в официално писмо, изпратено до местната власт от заместник-директорът на Регионална здравна инспекция – Габрово д-р Ирина Моровякова.

Припомняме, че при първоначално извършения анализ за качеството на водата от местните водоизточници, намиращи се на територията на Община Трявна, бяха открити отклонения в показателите на шест от тях:

  • Местен водоизточник – ул. „Христо Ботев“
  • Местен водоизточник – „Кисийска мера“
  • Местен водоизточник – „Чучура“
  • Местен водоизточник – „Козела“
  • Местен водоизточник – „До бензиностанцията“
  • Местен водоизточник – „Тепавиците“ 

Още тогава Община Трявна предприе необходимите мерки за привеждането им в съответствие с установените норми за питейно-битови нужди и постави информационни табели „Водата е негодна за пиене“ с цел осведоменост на местното население.

Както информирахме по-рано, на база последващи нови изследвания стана ясно, че показателите на три от местните водоизточници са приведени в норма – „Чучура“, „до бензиностанцията“ и „Тепавиците“, а останалите три все още не съответстват на показатели „микробно число“ и „коли форми“.

Към днешна дата, съгласно резултатите от извършения мониторинг от страна на Община Трявна и последващия контрол от страна на РЗИ – Габрово, водата от местните водоизточници е годна за питейно-битови нужди и може да се използва от местното население.

Поставените табели с надпис „Водата е негодна за пиене“ ще бъдат премахнати в най-кратки срокове.