РАЗКРИТ Е ФРОНТ ОФИС ПО ПРОЕКТ „УКРЕПВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ КАПАЦИТЕТ В ОБЩИНА ТРЯВНА“ В ТИЦ-ТРЯВНА

юни 30, 2023
Автор: Юлияна Цанева

image

Във връзка с изпълнение на проект BG05SFPR002-2.002-0060-C01 „Укрепване на общинския капацитет в Община Трявна“, Община Трявна информира всички граждани, че е разкрит фронт офис относно насочване за ползване на социални услуги в Община Трявна.

Офисът се намира на ул. „Ангел Кънчев“ № 33 – вход през Туристически информационен център – Трявна. Работно време: понеделник – петък от 08:00 ч. до 12:30 ч. и от 13:30 ч. до 17:00 ч.