УДЪЛЖАВА СЕ СРОКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СОЦИАЛНИЯ ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ТРЯВНА“

май 8, 2024
Автор: Юлияна Цанева

image

ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021-2027

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА


 

През месец декември 2023 година Община Трявна сключи Допълнително споразумение с Управляващия орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ за продължаване срока на Проект „Грижа в дома в Община Трявна“ BG05SFPR002-2.001-0125-C01. Същият е удължен до 01 юни 2024 година.

Припомняме, че предоставянето на интегрираните здравно-социални услуги по Проекта стартира на 01 март 2023 година. До края на същата година са постъпили 111 Заявления от кандидат-потребители, с които са проведени първоначални срещи и са изготвени индивидуални оценки на потребностите.

Общо са сключени 110 договора и 20 Анекса с потребители, на които са предоставяни интегрирани здравно – социални услуги в домашна среда, както следва:

  • На 39 потребители социална услуга
  • На 26 потребители здравна услуга
  • На 14 потребители социална и здравна услуга
  • На 26 потребители доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги със средства на потребителите.

През периода март – декември 2023 година 23 потребители са приключили участието си в Проекта. От тях 8 са починали и 15 са се отказали по собствено желание.