ЗА УЧЕНИЦИТЕ: ВКЛЮЧЕТЕ СЕ В ЕВРОПЕЙСКАТА ОЛИМПИАДА ПО СТАТИСТИКА И МЕЖДУНАРОДНИЯ КОНКУРС ЗА СТАТИСТИЧЕСКИ ПЛАКАТ

октомври 24, 2023
Автор: Юлияна Цанева

image

СЛЕД УСПЕШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ТАЗГОДИШНИЯ КОНКУРС ЗА СТАТИСТИЧЕСКО ЕСЕ, ОТ НАЦИОНАЛНИЯТ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ ПРЕДОСТАВЯТ ВЪЗМОЖНОСТ НА ВСИЧКИ УЧАЩИ И ТЕХНИТЕ МЕНТОРИ ДА УЧАСТВАТ В НОВИ НАДПРЕВАРИ  

Националният статистически институт започва активна работа по инициативите си за повишаване на статистическата грамотност на учениците в страната. След успешното приключване на тазгодишния Конкурс за статистическо есе, днес НСИ дава начало на Европейската олимпиада по статистика (октомври 2023 г. – май 2024 г.), а през пролетта на 2024 г. ще започне и регистрацията за участие в Международния конкурс за статистически плакат (май 2024 г. – май 2025 г.). Това се посочва в официално писмо до всички общини, изпратено от председателският състав на Националния статистически институт.

Желанието на НСИ е да даде възможност на всички учащи да разширят познанията си и да подобрят уменията си при боравенето със статистическа информация.

„Състезателното начало в нашите инициативи формира дух на борбеност, воля и стремеж за победа, екипност и колегиалност като форма на работа и усъвършенства уменията за използване на новите технологии в учебния процес. Всичко, което учениците демонстрират в хода на участието си повишава тяхната лична образованост, подготвя ги за добро представяне в следващата степен на обучение и ги подпомага в избора на професионален път.“, допълват още от НСИ.

Желаещите да се включат в предстоящите конкурси може да открият пълна информация тук: