ЗА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ: ЛЯТНА ВАКАНЦИОННА ПРОГРАМА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

юни 25, 2024
Автор: Юлияна Цанева

image

И през тази година Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Трявна организира провеждането на летни занимания за осмисляне на свободното време за всички ученици в общината.

Програмата обхваща деца и младежи от 6 до 18 години. Основната му цел е да привлича институции и да насърчава партньорство с тях в полза на детето, съобразена с интересите и възрастовия състав на участниците.

„В резултат на изпълнението на програмата очакваме да бъдат развити индивидуални качества и умения на децата чрез участие в групи по интереси – любознателност, творческа смелост и фантазия, нестандартно мислене, умения за вземане на решения; да се подобрят комуникативните умения чрез общуване в групи; да се създадат нови приятелства и да имат едно ползотворно, забавно и весело лято“, споделя кметът на Община Трявна.

Ето кои са заниманията, в които могат да се включат малчуганите:

ЛЯТНА ВАКАНЦИОННА ПРОГРАМА ЗА УЧЕНИЦИ 2024 г. 

Наименование на дейността

 

Време и място на провеждане График Ръководител
ПРОГРАМА „АКТИВЕН СПОРТ   – спортни игри на открито,  баскетбол и волейбол 01.07.2024 г. – 31.08.2024 г.

СУ ”П.Р.Славейков”

9.30 ч. – 11.30 ч.  понеделник и петък

 

Георги Йовчев
Приказен свят – театрализирани игри /1-4 кл./ 01.07.2024 г. – 31.08.2024 г.

ОУ “Проф. П.Н.Райков“

Вторник 09.00 ч. – 12.00 ч. Мария Лазарова
АРТ Студио – занимания със занаяти от Трявна

/4-5 кл./

01.07.2024 г. – 31.07.2024 г.

СУ ”П.Р.Славейков”

Начало:

03.07.2021 г.

11.00 ч. 

 

Таня Славова
„Малки изследователи“ – научни експерименти за деца, STEM дейности 01.07.2024 г. – 31.08.2024 г.

ОУ “Проф. П.Н.Райков“

09.00 ч. -12.30 ч.

четвъртък

Нели Коева
 
Керамична работилница – обработка на глина 01.07.2024 г. 31.07.2024 г.

СУ ”П.Р.Славейков”

Вторник и четвъртък от 11.30 ч. – 12.30 ч.

 

Иления Йовчева
Историята на моя град – посещение на музеи и забележителности в града и извън него 01.07.2024 г. – 31.07.2024 г.

Музейни обекти в града

Начало:

02.07.2021 г.

14.00 часа пред Община Трявна

Сашка Симеонова
Герои на планетата“ 

/1-4 клас/

програма за екологично образование 

22.07.2024 г. -26.07.2024 г.

Парк до Читалище „Пенчо Славейков“

 

10.00 ч. – 12.30 ч.  всеки ден Иления Йовчева
Летен лагер „Аз и Европа“

/5-7 клас/

културен обмен с  младежи от чужбина

29.07.2024 г. – 02.08.2024 г. 

Парк до Читалище „Пенчо Славейков“

10.00 ч. – 12.30 ч., всеки ден Иления Йовчева

Забележка: Заниманията ще се провеждат по установен график. Посещенията е желателно да са редовни. Един участник може да участва в повече от едно занимание, ако графикът го позволява.  За отсъствие уведомявайте ръководителя на групата. Записването е до 30.06.2024 г. на гише „Информация“ в Община Трявна,  ръководители на занимания.

*Община Трявна си запазва правото за промени в програмата.