Търгове и конкурси

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 и ал.3 от ЗОС, чл.88, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение №75/28.04.2022г. на Общински съвет Трявна

май 12, 2022

Община Трявна открива процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 2 (две) години, следния имот – частна общинска собственост: плувен комплекс, […]

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 и ал.3 от ЗОС, чл.88, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение №28/24.02.2022г. на Общински съвет Трявна

март 18, 2022

Община Трявна открива процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години на помещение №7 с площ от 24.60 кв.м., […]

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.88, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение №34/24.02.2022г. на Общински съвет Трявна

март 18, 2022

Община Трявна открива процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 3 (три) години на част от имот – публична общинска собственост, […]

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.2 и ал.3 от ЗОС, чл.88, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение №10/27.01.2022г. на Общински съвет Трявна

февруари 21, 2022

Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, в пакет за срок от 10 (десет) години, на следните части от имоти – публична общинска […]

Архитектурен конкурс във фаза идеен проект на Централна градска част, гр. Плачковци

ноември 1, 2021

Заповед, обява Образци Копие на част от ПУП – План за застрояване Цифров модел от кадастралната основа в този участък с нанесена регулация  

Бюлетин на община Трявна

Абонирайте се за всички актуални новини, събития, и съобщения от община Трявна.