Търгове и конкурси

Откривам процедура за провеждане на два отделни публични търга с явно наддаване за отдаване под наем, на имоти от ОПФ – земи по чл.19 от ЗСПЗЗ

юли 21, 2020

Заповед № 454/17.07.2020г. на основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, […]

Заповед № 378/05.06.2020 г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване

юни 5, 2020

Заповед № 378/05.06.2020 г. за повторно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, на следния имот – частна общинска собственостЧаст […]

Заповед № 351/28.05.2020 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг

юни 1, 2020

Заповед № 351/28.05.2020 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: ПИ-143, кв. 8, в […]

Заповед за изменение на процедура по провеждане на публичен търг

май 15, 2020

Заповед № 330/14.05.2020 г. относно изменение на Заповед № 174/06.03.2020 г., с която е открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок […]

Заповед за изменение на процедура по провеждане на публичен търг

май 15, 2020

Заповед № 329/14.05.2020 г. относно изменение на Заповед № 173/06.03.2020 г., с която е открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок […]

Заповед за изменение на процедура по провеждане на публични търгове

май 15, 2020

Заповед № 328/14.05.2020 г. относно изменение на Заповед № 132/20.02.2020 г., с която е открита процедура за провеждане на отделни публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за […]

Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, на имот – частна общинска собственост (плувен комплекс)

май 15, 2020

Заповед № 327/14.05.2020 г. относно откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, на следния имот – […]

Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години,на помещение

март 20, 2020

Заповед № 218/20.03.2020 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, на помещение с полезна […]

Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 2 (две) години, на паркинг с площ от 980 кв.м

март 6, 2020

Заповед № 174 от 06.03.2020 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 2 (две) години, част от […]

Процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, помещение №12 с площ от 223.30кв.м., разположено в сграда с идентификатор 73403.501.2996.6 по КК и КР на гр. Трявна

март 6, 2020

Заповед № 173 от 06.03.2020 за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, помещение №12 с […]

Бюлетин на община Трявна

Абонирайте се за всички актуални новини, събития, и съобщения от община Трявна.