Търгове и конкурси

ЗАПОВЕД № 109/22.02.2021 год. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

февруари 22, 2021

Заповед № 109/22.02. 2021 год. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Урегулиран поземлен имот […]

Заповед №78/08.02.2021 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване

февруари 11, 2021

Заповед №78/08.02.2021 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване

Заповед №77/08.02.2021 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване

февруари 11, 2021

Заповед №77/08.02.2021 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване

ЗАПОВЕД №628 гр.Трявна, 08.10.2020 г.за провеждане на два отделни публични търга с явно наддаване за отдаване под наем, на имоти от ОПФ – земи по чл.19 от ЗСПЗЗ

октомври 14, 2020

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, чл.29, ал.2 чл. […]

Бюлетин на община Трявна

Абонирайте се за всички актуални новини, събития, и съобщения от община Трявна.