Търгове и конкурси

Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем в пакет, за срок от пет стопански години на имоти от ОПФ – земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, с обща площ 24,669 дка

септември 17, 2020

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.29, ал.2 чл.88, ал.1 […]

Заповед № 533/18.08.2020 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост

август 18, 2020

Заповед № 533/18.08.2020 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: Поземлен имот с идентификатор […]

Заповед № 523/13.08.2020 г.за провеждане на отделни публични търгове с явно наддаване

август 14, 2020

Заповед № 523/13.08.2020 г. за откриване на процедура за провеждане на отделни публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, на следните имоти […]

Откривам процедура за провеждане на два отделни публични търга с явно наддаване за отдаване под наем, на имоти от ОПФ – земи по чл.19 от ЗСПЗЗ

юли 21, 2020

Заповед № 454/17.07.2020г. на основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, […]

Заповед № 378/05.06.2020 г. за провеждане на публичен търг с явно наддаване

юни 5, 2020

Заповед № 378/05.06.2020 г. за повторно провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, на следния имот – частна общинска собственостЧаст […]

Заповед № 351/28.05.2020 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг

юни 1, 2020

Заповед № 351/28.05.2020 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: ПИ-143, кв. 8, в […]

Заповед за изменение на процедура по провеждане на публичен търг

май 15, 2020

Заповед № 330/14.05.2020 г. относно изменение на Заповед № 174/06.03.2020 г., с която е открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок […]

Заповед за изменение на процедура по провеждане на публичен търг

май 15, 2020

Заповед № 329/14.05.2020 г. относно изменение на Заповед № 173/06.03.2020 г., с която е открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок […]

Заповед за изменение на процедура по провеждане на публични търгове

май 15, 2020

Заповед № 328/14.05.2020 г. относно изменение на Заповед № 132/20.02.2020 г., с която е открита процедура за провеждане на отделни публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем, за […]

Бюлетин на община Трявна

Абонирайте се за всички актуални новини, събития, и съобщения от община Трявна.