Община Трявна обявява конкурс за длъжността Главен инженер дирекция ТСУ в Община Трявна

април 11, 2024

Кратко описание на длъжността:
Организира и контролира строителната дейност на общината съгласно приетия план за годината. Разработва перспективни проектопланове по развитие на инфраструктурната мрежа обхващаща водоснабдяване, канализация, пътни връзки, улична мрежа, електропроводи и съоръжения. Строителство, развитие и поддържане на инфраструктурата на общината.

Повече подробности ТУК