КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ТРЯВНА ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА РЕМОНТ НА УЛИЦИТЕ „ЗАХАРИ ПЕТРОВ“ И „ЦАНЬО ШИШКОВ“ В ТРЯВНА

юни 6, 2023
Автор: Юлияна Цанева

image

В края на месец май кметът на Община Трявна подписа административен договор с Държавен фонд „Земеделие“ за извършване на ремонт на улиците „Захари Петров“ и „Цаньо Шишков“ в кв. Светушка в града. Припомняме, че проектното предложение бе одобрено за финансиране през тази година и се превърна в поредния спечелен проект на местната власт за подобряване на инфраструктурата в населените места.

Административният договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е на стойност 389 626, 30 лв. без ДДС и се изпълнява по Мярка 7.2. „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ по Програма за развитие на селските райони.

Проектът включва извършването на цялостна реконструкция на двете улици, чието състояние в момента е компрометирано с видими пукнати, дупки и неравности по пътното платно. Той е в унисон със стратегията на МИГ „Дряново – Трявна –  в сърцето на Балкана“, тъй като има за своя главна цел превръщането на региона в привлекателен и туристически такъв с развити конкурентноспособна местна икономика и социални услуги на населението.

В допълнение спечеленото проектно предложение цели да насърчи социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони чрез реализация на инвестиции в техническата инфраструктура на територията на Община Трявна.

Община Трявна допълнително ще информира гражданите при започване на ремонтните дейности.

Снимки: Архив, Община Трявна