НЯМА УСТАНОВЕНИ СЛУЧАИ НА АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ В ОБЩИНА ТРЯВНА, КОНТРОЛЪТ ОБАЧЕ ПРОДЪЛЖАВА

август 15, 2023
Автор: Юлияна Цанева

image

ТОВА СТАНА ЯСНО НА ПРОВЕДЕНОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ В НАЧАЛОТО НА МЕСЕЦ АВГУСТ ТАЗИ ГОДИНА 

Към настоящия момент няма установени случаи на Африканска чума при диви и домашни прасета на територията на област Габрово и Община Трявна. Обстановката в населените места остава спокойна, но контролът продължава. Това стана ясно по време на проведеното редовно заседание на Общинската епизоотична комисия в началото на август тази година.

Същото се проведе в сградата на общинска администрация Трявна и бе водено от председателят на комисията и зам.-кмет на Община Трявна г-н Марин Маринов. На заседанието присъстваха още д-р Павел Монев – гл. експерт отдел „Здравеопазване на животните“ при ОДБХ – гр. Габрово; д-р Мирослав Милев – регистриран вет. лекар и председател на УС на ЛРС „Бедек“ – гр. Трявна; г-жа Стела Георгиева – ст. специалист „СГС“ при Община Трявна; г-н Михаил Минчев – гл. експерт „ПБЗН“ при Община Трявна; г-н Кънчо Трифонов – младши полицейски инспектор на РУ на МВР – гр. Трявна; г-н Станимир Петков – гл. инспектор началник на РС „ПБЗН“ – гр. Трявна; г-жа Милена Петкова – специалист СГСУОИ на Кметство Плачковци; г-жа Николинка Георгиева – кметски наместник на с. Радевци и с. Кръстец и г-жа Мара Добрева – кметски наместник на с. Бангейци.

Причината за свикването на събранието и обсъждане на актуалната епизоотична обстановка както в Община Трявна, така и в цялата страна, са регистрираните случаи на АЧС при домашни прасета в Долни Цибър и Игнатово, област Монтана.

„На тези територии в 3 км зона всички прасета са избити, а в 10 км наблюдавана зона се вземат кръвни проби. Тези случаи са наложили издаването на Заповед № РД 11-1767/21.07.2023 год. на изпълнителния директор на БАБХ.“, подчерта д-р Павел Монев и представи актуалната епизоотична обстановка както в България, така и в съседните на нея страни.

„Към момента има регистрирани 223 случая при диви прасета и 259 при домашни прасета в Румъния. В Република Северна Македония случаите са 21 при диви прасета и само 4 при домашни такива. 193 заразени диви прасета и 280 домашни са установени на територията на съседна Сърбия, а в Гърция обстановката може да кажем, че остава спокойна – 2 са случаите на заразени диви прасета и 6 на домашни такива.“, допълни още главният експрект отдел „Здравеопазване на животните“ при ОДБХ – гр. Габрово.

Въпреки че обстановката с разпространението на АЧС по диви и домашни прасета на територията на област Габрово остава спокойна, без регистрирани случаи към момента, контролът продължава като присъстващите бяха запознати с мерките, задълженията и отговорностите, които носят.

„Тези стопанства и животни, които не са регистрирани, трябва да подадат заявления за това по официален ред. В индустриалните ферми за отглеждане на свине да се проверяват всички мерки за биосигурност от официален ветеринарен лекар. На територията на област Габрово има една такава ферма и една фамилна ферма в Община Трявна. Продължава забраната за провеждане на животински пазари и онлайн търговия.“, информира д-р Павел Монев и допълни, че на територията на област Габрово са регистрирани 30 обекта за отглеждане на домашни свине, но не са регистрирани заселвания в тях.

В края на заседанието бе решено да се изпълняват всички мерки, описани в издадената от изпълнителния директор на БАБХ Заповед във връзка с епизоотичната обстановка и установените случаи на АЧС в област Монтана, както кметовете и кметските наместници да направят преброяване и актуализация на животновъдните обекти в населените места. Собствениците на индустриални ферми да спазват стриктно мерките за биосигурност и незабавно да уведомят ОДБХ при завишена дневна смъртност, намалена консумация на храна и вода, а ловците и служителите от ДГС да извършват претърсване за мъртви прасета и при наличието на такива да ги предоставят в ОДБХ за изпращане за анализ в НДНИВМИ – гр. София за наличието на вируса Африканска чума по свинете.