ОБЩИНА ТРЯВНА ОРГАНИЗИРА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ТРЯВНА“

юли 20, 2023
Автор: Юлияна Цанева

image

На 04 август 2023 год. /петък/ от 16:00 ч. в Многофункционална зала „Дръзновение“ в сградата на НЧ „Пенчо Славейков 1871“ – гр. Трявна, Община Трявна организира първата информационна пресконференция по Проект „Грижа в дома в община Трявна“.

Дейностите се изпълняват по процедура с код BG05SFPR002-2.001 по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 и се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс.

По време на пресконференцията ще бъдат представени реализираните до момента дейности по проекта, основните цели и целеви групи, предстоящи събития и очаквани резултати.

Очакваме Ви! Заповядайте!