ВЪВЕЖДА СЕ ЗАБРАНА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПИТЕЙНА ВОДА ЗА НАПОЯВАНЕ И МИЕНЕ НА УЛИЦИ В ОБЩИНА ТРЯВНА

юли 20, 2023
Автор: Юлияна Цанева

image

Заради високите температури, продължителното засушаване и намалелия дебит на водоизточниците, Община Трявна въвежда Заповед за ползване на питейна вода за напояване и миене на улици и МПС.

В издадената от кмета на Община Трявна Заповед се подчертава, че гражданите нямат право да използват „питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, моторни превозни средства на територията на общината“.

При намаляване дебита на водата ще бъде въведено режимно водоснабдяване по график.

При неспазване на установената забрана лицата носят административнонаказателна отговорност съгласно Закона за водите.

Контрол по изпълнение на настоящата Заповед ще бъде изпълнявана лично от кмета на Община Трявна.

Заповед № 431/18.07.2023 г.