ОБЩИНА ТРЯВНА УСЪВЪРШЕНСТВА СИСТЕМАТА ЗА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ СЪС СПЕЧЕЛЕН ПРОЕКТ

октомври 18, 2023
Автор: Юлияна Цанева

image

ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА МЕСТНАТА ВЛАСТ БЕ ОДОБРЕНО ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ДОВЕРИТЕЛЕН ЕКО ФОНД И Е НА СТОЙНОСТ 49 996, 00 ЛВ. 

Община Трявна спечели проект за усъвършенстване и надграждане на системата за управление на уличното осветление в населените места от нейната територия. Проектното предложение, с което местната власт кандидатства бе одобрено от Националния доверителен еко фонд, а административният договор бе официално подписан през изминалия месец.

Стойността на проекта е 49 996, 00 лв.

„С този спечелен проект целим да постигнем положителен екологичен ефект, изразяващ се в директно или индиректно намаляване на емисиите на парникови газови или адаптация към климатичните промени.“, коментира заместник-кмета на Община Трявна г-жа Стеляна Бонева и допълни, че усъвършенстването на системата за енергиен мениджмънт на улично осветление в Община Трявна ще се постигне с надграждане на самото й управление, автоматизация и мониторинг.

Припомняме, че новото улично осветление в Община Трявна бе изградено по проект „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на град Трявна и град Плачковци“.

„Целта на надграждането е да бъде добавено меню в съществуващата система, която да намали косвено потреблението на електроенергия от загуби, аварии или неправомерно включване, чрез което да могат да бъдат стартирани промени на режима на работа на множество табла за улично осветление едновременно чрез системата, а не ръчно от всяко табло.“, сподели още заместник-кмета на Община Трявна.

Надграждането на системата ще позволи да се селектира нужното състояние на всяко едно табло и да стартира процес на прилагане на промяната на състоянието, като процесът може да бъде стартиран моментално или да има отложен старт (задава се дата и час на изпълнение). Чрез желаното надграждане на системата ще бъде възможно да се пести електрическа енергия в малките часове на денонощието, което от своя страна ще допринесе за индиректно намаляване на емисиите на парниковите газове.

Дейността по проекта предвижда още демонтаж на 12 стари табла и съответната им подмяна с 12 нови такива за управление на уличното осветление, които ще бъдат монтирани в по-големите села на общината и ще бъдат включени към системата за управление. По този начин ще може да се реагира възможно най-бързо при получаването на сигнал за авария в централният пункт.

По време на изпълнението на проект „Усъвършенстване на система за енергиен мениджмънт на улично осветление в община Трявна за смекчаване и адаптация към климатичните промени“ ще се организират обучение и информационна кампания, свързани с проблемите за изменение на климата и адаптации към климатичните промени.

Срокът за изпълнение на проекта е 5 месеца.