ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ НА БЧК – ТРЯВНА ОТНОВО РАЗДАВА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ НА НУЖДАЕЩИ СЕ В ОБЩИНА ТРЯВНА

юни 27, 2024
Автор: Юлияна Цанева

image

ЛИЦАТА ЩЕ БЪДАТ ПОДПОМОГНАТИ И С ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ ОТ ПЪРВА НЕОБХОДИМОСТ 

В продължение изпълнението на Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, Общинският съвет на Български Червен кръст – Трявна за втори път тази година организира раздаване на хранителни продукти на лица и семейства, определени от Агенцията за социално подпомаганеНуждаещите се ще бъдат подпомогнати и с хигиенни материали от първа необходимост.

Раздаването ще се осъществява в Клуба на хората с увреждания, Трявна, ул.“Асеневци“ № 1 до 03 юли 2024 г. включително, всеки ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. 

За населените места от Кметствата на общината – от Кметските наместници и за Плачковци – в Кметството.

Правоимащите лица задължително представят документ за самоличност.

Право на помощи имат следните целеви групи:

  • Лица и семейства, подпомагани по Наредба РД – 07-5 от 2008 година за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2023/2024 година;
  • Лица с ниски доходи на член от семейството, които получават месечни помощи за отглеждане на дете по реда на чл.8, ал.1 и 5 от ЗСПД през месец 01.2024 година;
  • Лица с над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ и ниски лични доходи от пенсия, които получават месечна финансова подкрепа по реда на чл.70 от ЗХУ през месец 01.2024 година;
  • Лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл.8д от ЗСПД през месец 01.2024 година;
  • Лица и семейства, получили еднократни или получаващи месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето през месец 01.2024 година;
  • Лица и семейства, подпомагани през месец януари 2024 година с еднократна помощ по реда на чл.16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане или на друго нормативно основание, въз основа на инцидентно възникнали обстоятелства, вследствие възникнали бедствия и аварии;
  • Лица и семейства с ниски доходи, получили отказ за подпомагане по Наредба РД – 07-5 от 2008 година за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление.

Хората ще бъдат подпомогнати със следните хранителни продукти: стерилизирани месни консерви – говеждо месо и стерилизирани месни консерви – говежди кюфтета и хигиенни продукти: тоалетен сапун, препарат за почистване на под, препарат за почистване на съдове, тоалетна хартия, шампоан за коса и тяло, паста за зъби, перилен препарат за тъкани и четка за зъби.