ПРЕДСТАВИХА ВСИЧКИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА ТРЯВНА

юли 9, 2024
Автор: Юлияна Цанева

image

Всички осем социални услуги, които се предоставят на територията на община Трявна и обхващат различни групи от обществото бяха представени днес на информационна среща в Заседателната зала на Община Трявна. Събитието бе по повод изпълняващия се в момента от местната власт проект „Укрепване на общинския капацитет в Община Трявна“, данните по който бяха презентирани от г-жа Анабела Василева и г-жа Кристина Бижева – сътрудници по социалните дейности.

Присъстващите в залата се запознаха детайлно със спецификите, информацията и начините за предоставяне на дадена услуга в община Трявна. Това са „Асистентска подкрепа“, която включва ежедневна почасова подкрепа до 4 часа дневно от медицинско лице; „Център за социална рехабилитация и интеграция“ (ЦСРИ), който предоставя социално консултативна дейност, рехабилитация (медицинска и социална), трудотерапия, психологическа подкрепа, организиране на свободното време, здравно обучение и профилактика; „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“, който предоставя комплекс от социални услуги, създаващи условия з цялостно обгрижване на потребителите през деня; „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания – седмична грица“, който подкрепя пълнолетни лица с трайни увреждания с условия за обслужване, отговарящи на ежедневните и рехабилитационните им потребности, както и на потребностите от организация на свободното време; „Грижа в дома“ – социална услуга, която предоставя почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания; „Дом за стари хора“, който създава качество на живот и условия за пълноценно физическо, емоциално и психическо развитие на възрастните хора; „Обществена трапезария“, чиято цел е да приготвя топъл обяд всеки делничен ден, представляващ разнообразно седмично меню и „Личен асистент“, който има за своя основна цел удовлетворяването на специфичните потребности на потребителя в домашна среда. За разлика от асистентската подкрепа, личният асистент е по избор от нуждаещото се лице и може да бъде негов близък, подчертаха по време на информационната среща днес.

„Нашата работа е свързана с това да насочваме правилно нуждаещите се граждани към различните видове социални услуги, които се предоставят на територията на община Трявна. Радваме се, че можем да бъдем полезни с информация и да им помагаме. Извършваме проверки и на място по социалната услуга „Личен асистент“, а наскоро получихме и много добра положителна обратна връзка от семейство, използващо услугите на Центърът за социална рехабилитация и интеграция. Става въпрос за 18-годишно момче, което има значителен прогрес и оказана психологическа подкрепа на неговата майка, която през целия си живот се е грижела за него, а днес те двамата получават подкрепа и от центъра“, споделиха в края на презентацията сътрудниците по социалните дейности на проекта.