ПРОМЕНЯ СЕ НАЧАЛНИЯ ЧАС И МЯСТОТО НА ПЪРВОТО ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТРЯВНА, МАНДАТ 2023-2027, ОФИЦИАЛНОТО ВСТЪПВАНЕ В ДЛЪЖНОСТ И ПОЛАГАНЕ НА КЛЕТВА ОТ НОВОИЗБРАНИТЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, КМЕТ НА ОБЩИНА ТРЯВНА И КМЕТ НА КМЕТСТВО ПЛАЧКОВЦИ

ноември 8, 2023
Автор: Юлияна Цанева

image

Във връзка с предстоящото първо тържествено заседание на Общински съвет Трявна, мандат 2023-2027 г., на 13 ноември 2023 г. /понеделник/, Община Трявна уведомява всички заинтересовани, че се променят първоначално обявените час и място на провеждане.

Същото е насрочено за 14:00 ч. в Многофункционална зала „Дръзновение“ в сградата на Народно читалище „Пенчо Славейков 1871“ – гр. Трявна.

Заседанието се свиква от областният управител на област Габрово по повод официалното встъпване в длъжност и полагане на клетва от новоизбраните общински съветници, кмет на Община Трявна и кмет на Кметство Плачковци за мандат 2023-2027 г.

След полагане на клетва, заседанието на новоизбрания общински съвет ще се проведе при следния дневен ред:

  • Откриване и провеждане на първото заседание на Общински съвет Трявна;
  • Избор на председател на Общински съвет Трявна по реда на чл. 24, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация;
  • Организационни въпроси.

Заповядайте!