СЛЕД ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА: ПЛУВНИТЕ БАСЕЙНИ В ОБЩИНА ТРЯВНА ОТГОВАРЯТ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА КЪПАНЕ ПРЕЗ ЛЯТОТО

юни 22, 2023
Автор: Юлияна Цанева

image

ЗАБРАНЕНО ОСТАВА КЪПАНЕТО В НЕОХРАНЯЕМИТЕ ВОДНИ ПЛОЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА, СЪГЛАСНО ИЗДАДЕНА ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА 

Съгласно издадена Заповед на кмета на Община Трявна, през изминалия ден назначена комисия извърши оглед и проверка на двата плувни комплекса в Община Трявна. Откритите градски басейни – в Трявна и Плачковци отговарят на изискванията за къпане и ползване през летния сезон и спасителните постове са оборудвани с необходимия инвентар.

Проверката бе извършена от комисия в състав: председател – Михаил Минчев /главен специалист „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Община Трявна/ и членове: инсп. Петьо Петков /представител на РЗИ – Габрово/, Тотка Димитрова /председател на ОбС на БЧК – Трявна/, ст. инсп. Калоян Койчев /РУ Полиция – Трявна/ и инсп. инж. Стоян Стояноя /РС „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Трявна/.

„След извършената проверка в двата открити плувни комплекса – в гр. Трявна и гр. Плачковци ми бе докладвано, че басейните имат готовност да започнат своята дейност през летния сезон и отговарят на всички необходими условия. Спасителите са с легитимни документи за правоспособност и медицинско удостоверение, постовете им са оборудвани с нужния инвентар като слънцезащитен чадър, спасителна топка с въже, сигнални средства и пр., пробите от водата, предоставени в РЗИ – Габрово са в норма, наличните пожарогасители са технически изправни, така че плувните басейни спокойно могат да посрещат своите посетители и ние им пожелаваме успех през настоящия сезон.“, коментира кметът на Община Трявна г-жа Силвия Кръстева.

С настъпването на летния сезон са обходени и проверени всички неохраняеми водни обекти на територията на Община Трявна – водоем в близост до SOS „Детско селище“ – Трявна, микроязовир „Езерото“, водна площ „Черпи вир“ и водна площ „Минкин бат“. С цел избягване на нещастни случаи и инциденти къпането в тях остава напълно забранено.

„На четирите възможни места за нерегламентирано къпане са поставени указателни табели с текст „Къпането забранено“ с добра видимост и ясна четливост. Местата са почистени от излишна храстова и дървесна растителност с цел още по-добра видимост. Призоваваме гражданите за отговорност и неохраняемите водни обекти да не бъдат използвани за къпане през летните месеци. Благодарим!“, подчерта кметът на Община Трявна.

В изпълнение на издадената Заповед на кмета на Община Трявна, дежурните екипи на РУ Полиция – Трявна и специалистите по опазване на чистотата на териториите и контрол на общинските наредби към Община Трявна са задължени по време на дежурство да извършват периодични проверки на бреговата ивица и при констатиране на нарушения да налагат санкции на съответните установени лица.