Община Трявна открива процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, в пакет за срок от 3 (три) години, на следните части от имоти публична общинска собственост

януари 3, 2023

Документ