Възпоменание за Мария Белчева

май 30, 2023
Автор: Веселин Михов

Изминаха 40 дни от смъртта на г-жа Мария Белчева – съпруга на почетния гражданин на Трявна г-н Белчо Белчев. Мария Белчева е родена на 30.06.1932 г. в гр. Пазарджик. През целия си съвместен живот с г-н Белчев и след това Мария Белчева беше неизменен и искрен приятел на Трявна. Тя дейно участваше в много от културните събития в града, следеше с интерес случващото се тук и помагаше според силите си на местните ръководства и на хора от нашия край.
Поклон пред светлата й памет!

СИЛВИЯ КРЪСТЕВА
Кмет на община Трявна