ПРОВЕРКА И ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ


Действащи ставки за местни данъци на територията на община Трявна през 2024 г.

 1. Данък върху недвижимите имоти /ДНИ/
 • ДНИ за жилищни и нежилищни имоти на физически лица, както и за жилищни имоти на фирми – 1,5 промила
 • ДНИ за нежилищни имоти на юридически лица, вкл. и ЕТ – 1,5 промила
 1. Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин
 • При възмездно придобиване на имущество – 2 процента
 • При дарение на имущество между братя и сестри – 0,4 процента
 • При дарение на имущество извън горните случаи – 3,3 процента
 1. Данък върху превозните средства за леки автомобили и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т.
 •  до 55 киловата включително – 0,34 лв. за 1 киловат
 • Над 55 киловата до 74 киловата включително – 0,54 лв. за 1 киловат
 • Над 74 киловата до 110 киловата включително – 1,10 лв. за 1 киловат
 • Над 110 киловата – 1,23 лв. за 1 киловат
 • над 150 киловата – 1,60 лв. за 1 киловат
 • над 245 киловата – 2,10 лв. за киловат

Екологичният компонент според екологичната категория на автомобила е както следва:

 • без екологична категория, с екологични категории Евро 1 и Евро 2 –  коефициент 1,10
 • Евро 3 – коефициент 1,00
 • Евро 4 – коефициент 0,80
 • Евро 5 – коефициент 0,60
 • Евро 6 и EEV – коефициент 0,4
 1. Размер на туристически данък
 • За гр.Трявна:

а/за категория 1 звезда и регистринаните места за настаняване– 0,65 лв. за нощувка

б/ за категория 2 звезди – 0,65 лв. за нощувка

в/ за категория 3 звезди – 0,65 лв. за нощувка

г/ за категория 4 звезди – 0,80 лв. за нощувка

д/ за категория 5 звезди – 1,00 лв. за нощувка

 • За гр.Плачковци и другите населени места

а/за категория 1 звезда и регистрираните места за настаняване – 0,60 лв. за нощувка

б/ за категория 2 звезди – 0,60 лв. за нощувка

в/ за категория 3 звезди – 0,60 лв. за нощувка

г/ за категория 4 звезди – 0,80 лв. за нощувка

д/ за категория 5 звезди – 1,00 лв. за нощувка

 • Размер на  данъка върху таксиметров превоз на пътници за един автомобил – 300,00 лв.