ОБЩИНА ТРЯВНА ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ, ЗА СРОК ОТ 3 ГОДИНИ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩ: ПОМЕЩЕНИЕ С ПОЛЕЗНА ПЛОЩ 8.40 КВ.М. НАХОДЯЩО СЕ НА ПЪРВИ ЕТАЖ В СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 73403.501.1672.1

октомври 12, 2023

Община Трявна открива процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 3 (три) години, част от имот – публична общинска собственост, представляващ: помещение с полезна площ от 8.40 кв.м., находящ се в сграда с идентификатор 73403.501.1672.1.

Заповед