Идентификационен № P2020-0008

юни 10, 2020

Договаряне без предварително обявление с предмет: „Доставка на горива за нуждите на Община Трявна за 2021 г. и 2022 г. по 2/две/ обособени позиции

Виж още
Идентификационен № P2020-0007

юни 10, 2020

Договаряне без предварително обявление с предмет:“Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води за нуждите на община Трявна за период от 24 (двадесет и четири) месеца“

Виж още
Идентификационен № P2020-0006

юни 10, 2020

Договаряне без предварително обявление с предмет: „Доставка на електрическа енергия ниско напрежение по регулярни цени за нуждите на Община Трявна за период от 24 (двадесет и четири) месеца“

Виж още
Идентификационен № P2019-0001

септември 25, 2019

Договаряне без предварително обявление с предмет:„Доставка на горива за нуждите на Община Трявна за 2020 г.“ по 2/две/ обособени позиции

Виж още
Идентификационен № P2019-0001

август 13, 2019

Открита процедура с предмет: „Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинската пътна мрежа в община Трявна през зимния сезон 2019/2020 г.”

Виж още
Идентификационен № P2018-0001

декември 7, 2018

Договаряне без предварително обявление с предмет: „Доставка на течни горива, чрез електронни карти за безналично плащане, за моторни превозни средства и техника на община Трявна и доставка на дизелово гориво за отопление за 2019 г.“

Виж още
Идентификационен № P2018-0001

септември 3, 2018

Открита процедура с предмет: Зимно поддържане, снегопочистване и опесъчаване на общинската пътна мрежа в община Трявна през зимния сезон 2018/2019 г.

Виж още
Идентификационен № P2018-0001

август 6, 2018

Договаряне без предварително обявление с предмет: „Доставка на електрическа енергия ниско напрежение по регулярни цени за нуждите на Община Трявна за период от 24 (двадесет и четири) месеца“

Виж още

Бюлетин на община Трявна

Абонирайте се за всички актуални новини, събития, и съобщения от община Трявна.