thumbnail

МИГ „ДРЯНОВО – ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“ ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ – „ПОДОБРЯВАНЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ В МСП НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ „ДРЯНОВО – ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“

януари 15, 2021

ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ДРЯНОВО – ТРЯВНА – В СЪРЦЕТО НА БАЛКАНА“ О Б Я В А   МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ДРЯНОВО – ТРЯВНА – В […]

ПРЕКРАТЕНИ КАТЕГОРИИ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ В ОБЩИНА ТРЯВНА ПРЕЗ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2020 г.

януари 11, 2021

На основание чл. 137, ал. 1, т. 2 от Закон за туризма се прекратява категорията на: Туристически обект „Стаи за гости“ на адрес гр. Трявна, ул. „Панорама“ № 4, стопанисвани […]

ПЛАНИРАНАТА ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА НА ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБЛАСТЕН ОФИС НА НССЗ – ГР. ГАБРОВО СЕ ОТМЕНЯ

ноември 9, 2020

Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка Ви информираме, че се отменя изнесената  приемна на Териториалния областен офис на Национална служба за съвети в земеделието – гр. Габрово, в град Трявна […]

ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА НА ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБЛАСТЕН ОФИС НА НССЗ – ГР. ГАБРОВО

ноември 3, 2020

Изнесена приемна на Териториалния областен офис на Национална служба за съвети в земеделието – гр. Габрово ще се състои на 24.11.2020 г. в град Трявна от 10:30 до 12:30 ч. […]

ОБЯВА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА (МЗ ОХ-789/30.09.2020г.)

октомври 23, 2020

ОБЯВА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ВОЕННА СЛУЖБА НА ЛИЦА, ЗАВЪРШИЛИ ГРАЖДАНСКИ СРЕДНИ ИЛИ ВИСШИ УЧИЛИЩА (МЗ ОХ-789/30.09.2020г.) 160 бр. вакантни длъжности за ВОЙНИЦИ в Сухопътни войски: Документ

Важно съобщение за собствениците на кладенци!!!

октомври 16, 2020

На 27.11.2020г. изтича срока за деклариране на водоземни съоръжения за подземни води (кладенци, сондажи, герани и др.) от собствениците – физически или юридически лица. Повече информация можете да прочетете ТУК.

СЪОБЩЕНИЕ №РР-04-45/5/ ОТ 15.10.2020г. ПО ЧЛ.62а, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ

октомври 16, 2020

Документа може да видите ТУК

thumbnail

Обява за подбор на проекти BG05M9OP001-2.105 „МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, мярка ОПРЧР 04 “Развитие на социална икономика на територията на общините Дряново и Трявна“

октомври 9, 2020

  ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява […]

Бюлетин на община Трявна

Абонирайте се за всички актуални новини, събития, и съобщения от община Трявна.