Идентификационен № P2020-0005

април 24, 2020

Събиране на оферти с обява с предмет:Изпълнение на строителен надзор на обекти по проект „Развитие на община Трявна чрез подобряване на техническа инфраструктура“ по две обособени позиции

Виж още
Идентификационен № P2019-0001

декември 20, 2019

Покана до определени лица с предмет: Упражняване на авторски надзор по време на строителството на обекти: Рехабилитация на улица „Лясков дял“, гр. Трявна и Реконструкция на улица „Украйна“ в гр. Трявна

Виж още
Идентификационен № P2019-0001

декември 20, 2019

Събиране на оферти с обява с предмет: Изпълнение на строителен надзор на обекти по проект „Развитие на община Трявна чрез подобряване на техническа инфраструктура“ по две обособени позиции

Виж още
Идентификационен № P2019-0001

декември 6, 2019

Събиране на оферти с обява с предмет:Изпълнение на дейността Домашен социален патронаж (разнасяне на храна по домовете) на „Социално предприятие за социални услуги“ – гр. Трявна, ул. „Бенковска“ № 31 за 2020г.

Виж още
Идентификационен № P2019-0001

ноември 18, 2019

Събиране на оферти с обява с предмет:Извършване на транспортна услуга – разнасяне на храна и хранителни продукти, по 4 обособени позиции

Виж още
Идентификационен № P2019-0001

август 15, 2019

Събиране на оферти с обява с предмет:Извършване на ремонт на покрив и подмяна на дограма на ОУ „Васил Левски“ гр. Плачковци

Виж още
Идентификационен № P2019-0001

май 29, 2019

Събиране на оферти с обява с предмет: Доставка на компютърни конфигурации по обособени позиции

Виж още
Идентификационен № P2018-0001

ноември 22, 2018

Събиране на оферти с обява с предмет: Извършване на транспортна услуга – разнасяне на храна, по 3 обособени позиции

Виж още
Идентификационен № P2018-0001

март 16, 2018

Събиране на оферти с обява с предмет: „Укрепване на бреговете на дере в кв.125, гр. Трявна“ – II етап

Виж още

Бюлетин на община Трявна

Абонирайте се за всички актуални новини, събития, и съобщения от община Трявна.