Идентификационен № P2020-0004

април 21, 2020

Публично състезание с предмет:„Ремонт на общинска инфраструктура (улична и пътна мрежа и съоръжения към тях) на територията на Община Трявна за 2020 г. по 9 обособени позиции“

Виж още
Идентификационен № P2020-0003

февруари 21, 2020

Публично състезание с предмет:„Закупуване на нов специализиран автомобил – машина с надстройка за сметосъбиране и сметоизвозване за нуждите на Община Трявна“

Виж още
Идентификационен № P2019-0001

октомври 9, 2019

Публично състезание с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Дом за стари хора – гр. Трявна за 2020 г., по 5 обособени позиции”

Виж още
Идентификационен № P2019-0001

септември 19, 2019

Публично състезание с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Социално предприятие за социални услуги – гр. Трявна за 2020 г., по 5 обособени позиции”

Виж още
Идентификационен № P2019-0001

септември 12, 2019

Публично състезание с предмет: „Изпълнение на СМР и СРР на обекти по проект „Развитие на община Трявна чрез подобряване на техническа инфраструктура“ по две обособени позиции

Виж още
Идентификационен № P2019-0001

юли 10, 2019

Публично състезание с предмет: „Изпълнение на СМР и СРР на обекти по проект „Развитие на община Трявна чрез подобряване на техническа инфраструктура“ по 2 обособени позиции

Виж още
Идентификационен № P2019-0001

юли 5, 2019

Публично състезание с предмет: „Изпълнение на СМР и СРР на обекти по проект „Изграждане на спортна площадка с фитнес уреди на открито в поземлен имот с идентификатор 73403.501.1529, гр. Трявна“

Виж още
Идентификационен № P2019-0001

юни 4, 2019

Публично състезание с предмет: „Основен ремонт на тротоарни настилки на територията на Община Трявна за 2019 г. по 2 обособени позиции“

Виж още
Идентификационен № P2019-0001

март 8, 2019

Публично състезание с предмет:„Основен ремонт на общинска инфраструктура (улична и пътна мрежа и съоръжения към тях) на територията на Община Трявна за 2019 г. по 7 обособени позиции“

Виж още
Идентификационен № P2019-0001

февруари 15, 2019

Публично състезание с предмет: „Ремонт на общинска улична мрежа по 9 обособени позиции“

Виж още

Бюлетин на община Трявна

Абонирайте се за всички актуални новини, събития, и съобщения от община Трявна.